Hengstenhouderij
B. V.D. BERG
DEKINFORMATIE

In 2019 stelt Fokkerij van den Berg de hengsten Manus, Timor, Drafur, Kris en Loebas ter dekking in Wanneperveen. Niko wordt aangeboden bij Familie Heughebaert/Vanderhaeghe bij Stal van 't Poezelerf te Zuidschote (BE). Informatie over deze hengsten kunt u vinden via de knop 'Hengsten' in het bovenstaande menu.


Met de hengsten wordt natuurlijk, vanuit de kudde of vanuit de hand, gedekt tenzij anders vermeld. .

In overleg is het ook mogelijk een hengst bij uw kudde merries in te scharen aan het eind van het dekseizoen. Informeer naar de mogelijkheden.

In de kudde
Al jarenlang bieden wij fokkers de mogelijkheid om hun merrie in te scharen op de wei bij een hengst. Deze methode van dekken is niet enkel zeer succesvol gebleken voor moeilijk drachtig te krijgen merries, maar biedt tevens een snellere kans op dracht. Het dekken in de kudde is ook een prachtige manier om een jonge merrie kennis te laten maken met een hengst en haar eerste dekking. Onze hengsten zijn uitstekend gesocialiseerd in kuddeverband, waardoor zij niet enkel een merrie op hun gemak kunnen stellen maar de merrie ook de kans bieden om zelf aan te geven wanneer zij klaar is om gedekt te worden. Ligt het juiste moment in het holst van de nacht? In de kudde zullen de merrie en hengst dit moment niet onbenut laten.
Hengsten die in kuddeverband dekken: Drafur, Timor & in overleg is ook Niko mogelijk. (Mogelijk later in het seizoen Kris en Loebas ook.)Heeft u uw merrie liever niet in een (grotere) kudde, maar ziet u wel graag uw merrie in 'vrijheid' gedekt? Ook dat is in overleg mogelijk.

Uit de hand gedekt
Het uit de hand laten dekken is bij de Fjorden het meest bekend. Alvorens een dekking plaats kan vinden wordt de merrie geschouwd. Hierbij worden de merrie en hengst in contact gebracht, waarna bekeken wordt of de merrie willig genoeg is om gedekt te worden. Is dit het geval dan wordt de hengst door zijn begeleider toegelaten om te springen. Laat de merrie duidelijk merken dat zij nog niet gediend is van mannelijk gezelschap, dan wordt er n twee dagen later weer gekeken.

Sommige merries laten hun hengstigheid weinig tot niet zien, dit kan veroorzaakt worden door angst of spanning voor de hengst, beschermingsdrang voor een veulen of een zwakke hormoonhuishouding op het gebied van hengstigheid. Bij deze merries is het van groot belang een goede, rustige schouwhengst te kunnen gebruiken die de merrie op haar gemak stelt n tegelijkertijd de begeleider duidelijk kan maken of de merrie er al of niet klaar voor is. Uiteraard is het ook mogelijk om in samenwerking met een dierenkliniek het juiste moment van hengstigheid voor dekking te bepalen. Op ons bedrijf wordt gebruik gemaakt van de veterinaire expertise van DAP Zuidwest Drenthe (www.dierenartsmeppel.nl).Hengsten die uit de hand dekken: Manus, Timor, Drafur, Niko, Kris & Loebas.


KI
Na de cursus Sperma winnen en paarden KI in 2008 gevolgd te hebben zijn wij bevoegd om sperma te vangen en paarden te insemineren. Per 2009 hebben wij jaarlijks n of meerdere hengsten op KI aangeboden. Helaas was het animo voor KI zeer beperkt. Hierdoor hebben wij besloten ons slechts beperkt in te zetten voor KI. Informeer naar de mogelijkheden die nog beschikbaar zijn.

Door de aanwezigheid van de kennis, zowel als het materiaal om sperma te vangen en beoordelen is het mogelijk de kwaliteit van het sperma te controleren op ons bedrijf. Hiermee kunnen wij u altijd de zekerheid bieden van optimale spermakwaliteit bij onze ter dekking staande hengsten.


Dekgeld
Het dekgeld voor onze Fjordenhengsten is voor Manus & Timor vastgesteld op 300 euro.
Dit bedrag is exclusief stamboekkosten en 21% BTW. Voor Nederland (Manus, Timor) zijn deze kosten (o.a. voor administratie) vastgesteld op 35 euro (excl. administratiekosten en btw) afdracht. Voor Belgi (Niko & Kris) en Duitsland (Drafur) worden er geen extra stamboekkosten aan de dekking verbonden, enkel administratiekosten 10 euro. Het dekgeld voor Niko, Kris, Loebas en Drafur is vastgesteld op 325 euro (excl. 21% btw).
Inschrijving van het veulen
Jaarlijks wordt ons geregeld de vraag gesteld: Hoe gaat het inschrijven van het veulen in zijn werk? Hier zijn drie antwoorden op mogelijk.

Ten eerste: Inschrijving in Nederland.
Iedere merrie die gedekt is door een in Nederland goedgekeurde Fjordenhengst krijgt een dekbon mee. Maar een kopie van deze dekbon wordt naar het Fjordenstamboek gezonden. Deze verwerken de bon in een Geboortebericht. Dit geboortebericht wordt ons als (priv)hengstenhouder toegezonden, waarna wij u deze weer toezenden na het voldoen van de factuur. Dit zal rond de jaarwisseling zijn. Na de geboorte van het veulen vult u het Geboortebericht binnen twee weken in en stuurt het daarvoor aangemerkte deel van het bericht terug naar Vereniging het Nederlands Fjordenpaarden Stamboek.
Tijdens een regionale keuring is het vervolgens mogelijk om, tegen betaling van 38 euro, uw Fjordenveulen te laten chippen waarna een paspoort volgt. Bent u niet in staat om naar een regionale keuring te komen, dan zal Vereniging het Nederlandse Fjordenpaarden Stamboek contact met u opnemen om het veulen te chippen en voorzien van een paspoort.

Ten tweede: Inschrijving in Belgi.
In tegenstelling tot Nederland ontvangt u bij een dekking van uw Fjordenmerrie door een Belgisch goedgekeurde hengst de dekbon na dekken, wat tegelijkertijd ook de geboorteaanmelding betreft. Na de geboorte van het veulen vult u de achterzijde van de dekbon in met de gegevens omtrent het veulen. Deze aanmelding zend u vervolgens naar het Belgische Fjordenpaarden Stamboek, waarna u de benodigde registratiepapieren n factuur voor het paspoort retour ontvangt. U laat het veulen vervolgens door de door u bij de aanmeding opgegeven dierenarts chippen en schetsen, waarna de papieren weer naar het Belgische Stamboek worden verzonden. Zij maken vervolgens het paspoort op als de kosten hiervoor zijn voldaan, waarna u het paspoort thuis gezonden krijgt.
Kosten voor dit paspoort zijn gelegen op 20 euro. Daarnaast is het voor Belgische Fjordenhouders noodzakelijk om eenmalig het bedrag van 58,21 euro voor opname in de nationale databank te voldoen. Verder betaald u omtrent opname van het veulen uw dierenarts nog voor het chippen. Deze kosten kunnen per kliniek of praktijk verschillen.
Het is tevens mogelijk om Belgisch papier aan te vragen bij uw veulen van een buitenlands goedgekeurde Fjordenhengst. Hiervoor wordt dubbel tarief (40 euro) gerekend, i.v.m. het registreren van de buitenlandse paarden. Daarnaast is, net als in Nederland en andere landen, lidmaatschap en het op naam staan van uw paard een vereiste. Het Belgische lidmaatschap bedraagt 45 euro.

Ten derde: Inschrijving in Duitsland.
Wordt uw merrie door een Duitse hengst gedekt, dan ontvangt u, indien gewenst, een kopie van de dekbon. Tevens zullen wij een dekbon ingevuld richting Ponyzuchtverband Hannover verzenden. Deze sturen vervolgens ons rond de jaarwisseling de geboorteaanmeldingen retour. Afhankelijk van wat u wenst, kunnen wij deze geboorteaanmelding naar u doorzenden f in bewaring houden en zodra het veulen geboren is voor u invullen en naar Duitsland verzenden.
De veulens worden vervolgens in het najaar op ons bedrijf verwacht tijdens de georganiseerde registratiedag. Indien u niet in staat bent om deze dag aanwezig te zijn, is eerder brengen van de merrie en het veulen mogelijk. Tijdens deze registratiedag worden zowel merrie als veulen bekeken, gemeten en beoordeeld door een Duitse jury. De merrie en haar veulen worden op harde bodem aan de hand en op zachte bodem in vrijheid getoond, waarna de merrie evenals het veulen van foktechnisch commentaar wordt voorzien. Vervolgens wordt het veulen al of niet geprimeerd en de merrie al of niet opgenomen in het merrieboek. Tevens staat deze dag onze dierenarts klaar om de veulens te voorzien van een chip, waarna alle gegevens, na betaling, worden meegenomen naar Hannover. Hier worden de paspoorten defintief gemaakt en vervolgens naar ons toegezonden.
Kosten voor registratie van de merrie zijn eenmalig 60 euro, plus de jaarlijkse bijdrage (dit betreft n dekbon) van 20 euro. Dekt u slechts eenmalig met een Duitse hengst, dan melden wij uw merrie direct weer af voor het volgende dekseizoen.
De veulens worden voor 40 euro voorzien van een paspoort en de dierenarts kost circa 35 euro voor het chippen. Verder is er mogelijkheid tot een lidmaatschap van Ponyzuchtverband Hannover, deze kosten zijn op eenmalig 40 euro instapkosten plus vervolgens jaarlijks 60 euro gelegen.
Wordt u dit te omslachtig? Belgi biedt de mogelijkheid tot inschrijving van buitenlandse dekkingen. Leest u daarvoor het kopje 'ten tweede: Inschrijving in Belgi' door.


Kwaliteit
In 2010 ontvingen wij het kwaliteitskeurmerk Gecertificeerd Hengstenhouder.Het jaarlijks verlengen van deze certificering bracht echter dusdanig kosten met zich mee, dat wij besloten hebben dit niet verder door te zetten. Desalniettemin: Vandaag de dag werken wij nog steeds volgens de eisen van de certificering.Algemene dekvoorwaarden
* Met enkele hengsten wordt beperkt gereisd (binnen een straal van 60 kilometer). Met andere hengsten wordt niet gereist.

* Uw merrie kan, in overleg, gehaald en gebracht worden tegen een vergoeding van 40 cent per kilometer.

* Weide en stalling is aanwezig. De kosten hiervoor bedragen 4,50 euro per dag voor weidegang en 5,- euro per dag voor stalling. Voor merries vergezeld van veulens wordt de stallingsprijs in rekening gebracht.
De paarden in de weide staan in groepsverband op natuurland. Indien nodig worden zij bijgevoerd met kuilgras. De paarden op stal krijgen twee keer daags kuilgras van natuurland. De paarden die op stal verblijven komen, voor zover de situatie dit toelaat, dagelijks vrij in de rijbaan of op de kleine weide. Daarnaast werken wij met een oppotsysteem, waarbij de stal door de week met stro wordt aangevuld. De stallen worden vervolgens ns per week compleet geleegd. UPDATE: Per 2017 zijn wij een test begonnen met strokorrels in een aantal stallen. Deze stallen worden vaker gemest, maar kent ook een oppotsysteem. Indien uw paard absoluut niet op strokorrels gehuisvest kan worden, kunt u ons dit kenbaar maken.
Indien uw paard sociaal niet goed in een groep aansluit en er onvoldoende ruimte beschikbaar is om haar apart dag en nacht te weiden, behouden wij ons het recht de merrie voor haar eigen veiligheid beperkt te weiden.

* Merries die drachtig gescand zijn en niet binnen drie weken na scannen (tenzij anders overlegd) huiswaarts keren wordt de stallingsprijs voor in rekening gebracht.

* Veterinaire begeleiding is mogelijk, o.a. scannen op drachtigheid, hengstig spuiten of spoelen na de dekking. Hierbij worden wij bijgestaan door DAP Zuidwest-Drenthe.

Alle merries worden gedekt via het schouwprotocol. Dit wil zeggen: Uw merrie wordt bij de hengst geschouwd. Zodra zij goed hengstig is wordt zij gedekt of geinsemineerd. In overleg is het mogelijk om uw merrie enkel op de eisprong te dekken.

Gustregeling
Tot 31 december 2009 klonk onze gustregeling als volgt: Een jaar na het dekken geen veulen? U kunt uw merrie opnieuw laten dekken en betaalt dan alleen de kosten voor het stamboek. Voor de paarden die in 2009 gedekt zijn geldt bovenstaande regel nog, maar voor alle merries die n 1 januari 2010 gedekt worden is deze regeling veranderd.

De regeling is per 1 januari 2010 als volgt:

De gustregeling geldend per paard-eigenaar-combinatie en kan niet doorverkocht worden.

Copyright BvandenBerg