Hengstenhouderij
B. V.D. BERG
DEKINFORMATIE

In 2024 stelt Fokkerij van den Berg de hengsten Timor, Drafur, Loebas en Filso O Herman ter dekking in Wanneperveen. Informatie over bovengenoemde hengsten kunt u vinden via de knop 'Hengsten' in het bovenstaande menu.


Met de hengsten wordt natuurlijk, vanuit de kudde of vanuit de hand, gedekt tenzij anders vermeld. .

In overleg is het ook mogelijk een hengst bij uw kudde merries in te scharen aan het eind van het dekseizoen. Informeer naar de mogelijkheden.

In de kudde Voor 2024 hebben wij geen vaste kudde, dekken in vrijheid kan in overleg!
Al jarenlang bieden wij fokkers de mogelijkheid om hun merrie in te scharen op de wei bij een hengst. Deze methode van dekken is niet enkel zeer succesvol gebleken voor moeilijk drachtig te krijgen merries, maar biedt tevens een snellere kans op dracht. Het dekken in de kudde is ook een prachtige manier om een jonge merrie kennis te laten maken met een hengst en haar eerste dekking. Onze hiervoor aangeboden hengsten zijn uitstekend gesocialiseerd in kuddeverband, waardoor zij niet enkel een merrie op hun gemak kunnen stellen maar de merrie ook de kans bieden om zelf aan te geven wanneer zij klaar is om gedekt te worden. Ligt het juiste moment in het holst van de nacht? In de kudde zullen de merrie en hengst dit moment niet onbenut laten.Heeft u uw merrie liever niet in een (grotere) kudde, maar ziet u wel graag uw merrie in 'vrijheid' gedekt? Ook dat is in overleg mogelijk.

Uit de hand gedekt
Het uit de hand laten dekken is bij de Fjorden het meest bekend. Alvorens een dekking plaats kan vinden wordt de merrie geschouwd. Hierbij worden de merrie en hengst in contact gebracht, waarna bekeken wordt of de merrie willig genoeg is om gedekt te worden. Is dit het geval dan wordt de hengst door zijn begeleider toegelaten om te springen. Laat de merrie duidelijk merken dat zij nog niet gediend is van mannelijk gezelschap, dan wordt er één á twee dagen later weer gekeken.

Sommige merries laten hun hengstigheid weinig tot niet zien, dit kan veroorzaakt worden door angst of spanning voor de hengst, beschermingsdrang voor een veulen of een zwakke hormoonhuishouding op het gebied van hengstigheid. Bij deze merries is het van groot belang een goede, rustige schouwhengst te kunnen gebruiken die de merrie op haar gemak stelt én tegelijkertijd de begeleider duidelijk kan maken of de merrie er al of niet klaar voor is. Uiteraard is het ook mogelijk om in samenwerking met een dierenkliniek het juiste moment van hengstigheid voor dekking te bepalen. Op ons bedrijf wordt gebruik gemaakt van de veterinaire expertise van DAP Zuidwest Drenthe (www.dierenartsmeppel.nl).


KI
Nadat Bart de cursus Sperma winnen en paarden KI in 2008 met goed gevolg afgerond heeft zijn wij bevoegd om sperma te vangen en paarden te insemineren. Vanaf 2009 hebben wij jaarlijks één of meerdere hengsten op KI aangeboden. Helaas was het animo voor KI zeer beperkt en hebben we dit op een laag pitje gezet.
In de afgelopen jaren lijkt het animo aan te trekken. Annabel heeft de cursus inmiddels ook gevolgd en afgerond met een zeer goed eindcijfer. Wij kunnen dan ook meer mogelijkheden omtrent inseminatie en KI bieden. Informeer naar de beschikbaarheid via whatsapp of telefoon.

Door de aanwezigheid van de kennis, zowel als het materiaal om sperma te vangen en beoordelen is het mogelijk de kwaliteit van het sperma te controleren op ons bedrijf. Hiermee kunnen wij u altijd de zekerheid bieden van optimale spermakwaliteit bij onze ter dekking staande hengsten.


Dekgeld
Het dekgeld voor onze Fjordenhengsten is vastgesteld op 480 euro, tenzij anders vermeld op hun pagina.
Dit bedrag is inclusief 9% BTW en exclusief stamboekkosten. Voor Nederland zijn deze kosten sinds 2022 verwerkt in de registratiekosten van het veulen. Voor België en Duitsland worden er geen extra stamboekkosten aan de dekking verbonden. Voor het verzenden van dekbonnen op papier wordt er 10 euro administratiekosten (incl btw) in rekening gebracht.

Voor dekhengsten die niet in Wanneperveen gestationeerd staan, maar middels KI wel bij ons aangeboden kunnen worden, brengen wij extra handelingskosten in rekening. Informeer naar de geldende tarieven.


Kwaliteit
In 2010 ontvingen wij het kwaliteitskeurmerk Gecertificeerd Hengstenhouder.Het jaarlijks verlengen van deze certificering bracht echter dusdanig kosten met zich mee, dat wij besloten hebben dit niet verder door te zetten. Desalniettemin: Vandaag de dag werken wij nog steeds volgens de eisen van de certificering.Algemene dekvoorwaarden
Bij het aanbieden van uw merrie voor dekking bij Fokkerij van den Berg, verplicht deze zich om zo goed als mogelijk zorg te dragen voor iedere aangeboden merrie. Als merrie-eigenaar draagt u verantwoording voor het correct informeren van Fokkerij van den Berg over de aangeboden merrie omtrent gezondheid, voeding, gedrag en vruchtbaarheid. Fokkerij van den Berg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor trauma, ziekte, sterfte of diefstal van de merrie.

De eigenaar van de merrie (en eventueel veulen) blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn merrie en eventuele schade die de merrie toebrengt aan eigendommen van de hengstenhouder, de hengstenhouder zelf, de dekhengst, zichzelf en/of andere aanwezige paarden. De eigenaar dient hier zelf de nodige verzekeringen voor af te sluiten.

* Met enkele hengsten wordt beperkt gereisd (binnen een straal van 60 kilometer). Met andere hengsten wordt niet gereist.

* Uw merrie kan, in overleg, gehaald en gebracht worden tegen een vergoeding van 80 cent per kilometer.

* Weide en stalling is aanwezig. De kosten hiervoor bedragen 7,00 euro (incl.) per dag voor weidegang en 7,50 euro per dag voor stalling. Voor merries vergezeld van veulens wordt de stallingsprijs in rekening gebracht.
De paarden in de weide staan in groepsverband op natuurland. Indien nodig worden zij bijgevoerd met kuilgras. De paarden op stal krijgen twee keer daags kuilgras van natuurland. De paarden die op stal verblijven komen, voor zover de situatie dit toelaat, dagelijks vrij in de rijbaan of op de kleine weide. Daarnaast werken wij deels met een oppotsysteem, waarbij de stal door de week met stro wordt aangevuld. De stallen worden vervolgens ééns per tijd/week compleet geleegd.
Indien uw paard sociaal niet goed in een groep aansluit en er onvoldoende ruimte beschikbaar is om haar apart dag en nacht te weiden, behouden wij ons het recht de merrie voor haar eigen veiligheid beperkt te weiden.

* Wensen omtrent voeding en verzorging kunnen kenbaar gemaakt worden en worden door Fokkerij van den Berg - binnen de haalbare mogelijkheden - nageleefd.

* Merries die drachtig gescand zijn en niet binnen drie weken na scannen (tenzij anders overlegd) huiswaarts keren wordt de stallingsprijs voor in rekening gebracht.

* Veterinaire begeleiding is mogelijk, o.a. scannen op drachtigheid, hengstig spuiten of spoelen na de dekking. Hierbij worden wij bijgestaan door DAP Zuidwest-Drenthe.

* Alle merries worden gedekt via het schouwprotocol (tenzij anders overlegd). Dit wil zeggen: Uw merrie wordt bij de hengst geschouwd. Zodra zij goed hengstig is wordt zij gedekt of geinsemineerd. In overleg is het mogelijk om uw merrie enkel op de eisprong te dekken.

* Hoefverzorging bij uw merrie kan verzorgd worden door onze hoefsmid JD Horseshoeïng. Kosten hiervoor bedragen 30 euro incl. btw en worden u gefactureerd. Indien hoefverzorging noodzakelijk geacht wordt door Fokkerij van den Berg behouden wij het recht dit op de kosten van de eigenaar te verzorgen.

Kosten omtrent dekking en verblijf worden aan het eind van de verblijfsperiode gefactureerd.Gustregeling per 2020
Gedekte merries die voor 15 oktober bij ons zijn gemeld als gust, mag u het jaar daarop opnieuw laten dekken en dan betaalt u geen dekgeld, maar alleen de kosten voor het stamboek.
Bij voorkeur wordt deze gustmelding op schrift gedaan, dus per post, e-mail of Whatsapp.

Merries die ná 15 oktober hun vrucht verwerpen of alsnog als gust gemeld worden hebben geen recht meer op de regeling.

De gustregeling is geldend per paard-eigenaar-combinatie en kan niet doorverkocht worden.

Is uw merrie na het tweede jaar aanbieden nog niet drachtig, dan is de gustregeling enkel nog geldend i.c.m. nauwlettende begeleiding vanuit DAP Zuidwest Drenthe en Fokkerij van den Berg. Indien hierbij een negatief vruchtbaarheidsadvies gegeven wordt, komt de gustregeling te vervallen.

Copyright BvandenBerg